Integritetspolicy

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps. Ditt förtroende är viktigt och vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss. Nu vill vi informera om en förbättrad och positiv förändring gällande hur vi hanterar era personuppgifter.

Tillväxt Motalas integritetspolicy

Tillväxt Motala AB vidtar ett flertal åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter även i fortsättningen är skyddade hos oss. Vi tycker att det är viktigt att du tar del av vår uppdaterade integritetspolicy där kan du läsa om era rättigheter samt hur vi sparar och behandlar dina personuppgifter hos oss.